Happy birthday to my grandma.

จริงๆจะเรียกว่างานรวมญาติก็คงจะไม่ผิด
 
พิธีการก็คือ
1.ไปถึงก็ ไหว้แขกผู้ทุกคนที่สูงอายุก่า (ข้อแนะนำ ควรไปเป็นคนแรกๆ จะได้ไหว้และเรียกชื่อทีละคน ไม่อย่างนั้นถ้าไปสายจะได้ไหว้แบบนักมวย คือไหว้รอบทิศ)
2.หาโต๊ะเหมาะๆ ให้สมกะอายุ (ให้สังเกตุจากค่าเฉลี่ยอายุผู้นั่งอยู่ก่อน ถ้าเกิน S.D. ควรหาโต๊ะใหม่)
3.หาคนนั่งข้างๆที่คุยกันแล้วถูกคอใช้ได้ (อย่างเราก็หาเด็กๆมหาลัย คุยเรื่องเกมส์)
4.กิน
5.คุย
6.กิน =.=
7.ทำซ้ำข้อ 4-6 จนรู้สึกว่าอยากทำข้อ 8 ละ
8.นั้งพักพุง
9.ถ่ายรูปมู๋ เอ๊ย หมู่
10.ทำข้อ 1 อีกรอบ.
11.จบกลับบ้าน นอน
 
พอจบพิธีขับรถอยู่ก็ลองคิดๆมานับๆพี่ๆดู ปรากฎว่าพี่ๆเค้าแต่งงานมีลูกมีหลานน่ารักๆกันไปหมดแล้ว ถ้าให้เรายังคงสถิติต่อเนืองนี้ของเฮียๆ เจ้ๆ ต่อไป ก็เรียกได้ว่าไอ้เฮ้าส์งานหนักแล้วละมรึง (อีกสองปี -*- ไปหลอกใครดีวะ)
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s